Evanjelický4. Mojžišova1,24

4. Mojžišova 1:24

Numeri

Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,


Verš v kontexte

23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto. 24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

24 Synové Gáda pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: