EvanjelickýMarek1,43

Marek 1:43

Evanjelium podľa Mareka

I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami:


Verš v kontexte

42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený. 43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami: 44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč

Evanjelický

43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami:

Ekumenický

43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč.

Bible21

43 Ježíš ho pak ihned po­slal pryč s přísným va­rováním: