EvanjelickýMarek1,42

Marek 1:42

Evanjelium podľa Mareka

[Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený.


Verš v kontexte

41 I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený. 43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami:

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený.

Evanjelický

42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený.

Ekumenický

42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený.

Bible21

42 Malo­mo­cen­ství ho hned opusti­lo a byl čis­tý.