EvanjelickýMarek1,41

Marek 1:41

Evanjelium podľa Mareka

I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!


Verš v kontexte

40 Tu prišiel k Nemu malomoc­ný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ježiš, ľútosťou hnutý, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Evanjelický

41 I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Ekumenický

41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Bible21

41 Na­plněn sou­ci­tem, Ježíš vztáhl ruku a do­tkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“