EvanjelickýLukáš13,10

Lukáš 13:10

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom učil v sobotu v synagóge.


Verš v kontexte

9 či by azda po­tom ne­priniesol ovocie. Ak nie, vy­tneš ho. 10 Po­tom učil v sobotu v synagóge. 11 A tu, aj­hľa, bola žena osem­násť rokov po­sad­nutá duchom ne­moci, bola zhr­bená a vôbec sa ne­moh­la narov­nať.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A po tie soboty učil v jed­nej z tých synagóg.

Evanjelický

10 Po­tom učil v sobotu v synagóge.

Ekumenický

10 V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge.

Bible21

10 V so­bo­tu pak učil v jedné syna­go­ze.