EvanjelickýJeremiáš7,22

Jeremiáš 7:22

Lebo vašim ot­com v ten deň, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, nič som nehovoril ani ne­prikázal ani o zápal­ných, ani o zábit­ných obetiach.


Verš v kontexte

21 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Svoje zápal­né obete pri­poj­te k zábit­ným obetiam a jedz­te mäso. 22 Lebo vašim ot­com v ten deň, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, nič som nehovoril ani ne­prikázal ani o zápal­ných, ani o zábit­ných obetiach. 23 Ale toto som im pri­kázal: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ces­te, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dob­re vodilo.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti.

Evanjelický

22 Lebo vašim ot­com v ten deň, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, nič som nehovoril ani ne­prikázal ani o zápal­ných, ani o zábit­ných obetiach.

Ekumenický

22 Vašim ot­com som nehovoril ani ne­prikazoval vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta o spaľovaných obetách a obetách s hostinou.

Bible21

22 Teh­dy, když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, ne­mlu­vil jsem s nimi pro­to, abych jim dal přikázání o zápalech a obě­tech,