EvanjelickýJán1,51

Ján 1:51

Evanjelium podľa Jána

Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.


Verš v kontexte

49 Od­povedal Mu Na­tanael: Maj­stre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ iz­rael­ský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.

Evanjelický

51 Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Ekumenický

51 Po­tom mu po­vedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte ot­vorené nebo a Božích an­jelov vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Bible21

51 A do­dal: „A­men, amen, říkám vám: Uvi­dí­te otevřené nebe a Boží an­děly, jak vy­stu­pují a se­stu­pují na Syna člověka.“