EvanjelickýJán1,38

Ján 1:38

Evanjelium podľa Jána

Ako sa Ježiš ob­rátil a videl ich, že Ho na­sledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rab­bi, čo v pre­klade značí: Maj­ster - kde bývaš?


Verš v kontexte

37 Tie slová počuli oní dvaja učeníci a na­sledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš ob­rátil a videl ich, že Ho na­sledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rab­bi, čo v pre­klade značí: Maj­ster - kde bývaš? 39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zo­stali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej pod­večer.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, po­vedal im:

Evanjelický

38 Ako sa Ježiš ob­rátil a videl ich, že Ho na­sledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rab­bi, čo v pre­klade značí: Maj­ster - kde bývaš?

Ekumenický

38 Ježiš sa ob­rátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu po­vedali: Rab­bi — čo v preklade znamená Učiteľ —, kde bývaš?

Bible21

38 Ježíš se ob­rá­til a uvi­děl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ ze­ptal se jich. Řekli mu: „Rab­bi“ (což se překládá: Uči­te­li), „kde bydlíš?“