Bible21Jan1,38

Jan 1:38

Ježíš se ob­rá­til a uvi­děl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ ze­ptal se jich. Řekli mu: „Rab­bi“ (což se překládá: Uči­te­li), „kde bydlíš?“


Verš v kontexte

37 Jakmi­le ti dva učedníci us­lyše­li, co říká, ode­š­li za Ježíšem. 38 Ježíš se ob­rá­til a uvi­děl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ ze­ptal se jich. Řekli mu: „Rab­bi“ (což se překládá: Uči­te­li), „kde bydlíš?“ 39 „Po­jď­te se podívat,“ od­po­věděl jim. A tak se šli podívat, kde byd­lí, a toho dne už u něj zůsta­li. Bylo to ko­lem čtvr­té odpo­ledne.

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, po­vedal im:

Evanjelický

38 Ako sa Ježiš ob­rátil a videl ich, že Ho na­sledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rab­bi, čo v pre­klade značí: Maj­ster - kde bývaš?

Ekumenický

38 Ježiš sa ob­rátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu po­vedali: Rab­bi — čo v preklade znamená Učiteľ —, kde bývaš?

Bible21

38 Ježíš se ob­rá­til a uvi­děl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ ze­ptal se jich. Řekli mu: „Rab­bi“ (což se překládá: Uči­te­li), „kde bydlíš?“

Bible21Jan1,38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček