EvanjelickýJán1,2

Ján 1:2

Evanjelium podľa Jána

Toto (Slovo) bolo na počiat­ku u Boha.


Verš v kontexte

1 Na počiat­ku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiat­ku u Boha. 3 Ním po­vs­talo všet­ko a bez Neho ne­povs­talo nič, čo po­vs­talo.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten, to Slovo bolo na počiat­ku u Boha.

Evanjelický

2 Toto (Slovo) bolo na počiat­ku u Boha.

Ekumenický

2 Ono bolo na počiat­ku u Boha.

Bible21

2 To bylo na počátku u Bo­ha.