EvanjelickýEzechiel1,25

Ezechiel 1:25

Tu za­znel hlas sponad ob­lohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď za­stali, zvesili kríd­la.


Verš v kontexte

24 Keď šli, počul som šum krídel ako hučanie mnohých vôd, ako hlas Všemohúceho, ako zvuk vojen­ského tábora. Keď bytos­ti za­stali, zvesili kríd­la. 25 Tu za­znel hlas sponad ob­lohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď za­stali, zvesili kríd­la. 26 Zhora nad ob­lohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vy­zeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora po­stava, ktorá vy­zerala ako človek.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A bolo čuť hlas zponad ob­lohy, ktorá bola nad ich hlavou. A keď tedy stály, spus­tily svoje krýd­la.

Evanjelický

25 Tu za­znel hlas sponad ob­lohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď za­stali, zvesili kríd­la.

Ekumenický

25 Vždy, keď za­znel hlas sponad klen­by, ktorá bola nad ich hlavami, za­stali a zvesili kríd­la.

Bible21

25 Stály tam se spuštěný­mi křídly, když vtom se nad klen­bou nad je­jich hlava­mi ozval hluk.