EkumenickýZjavenie20,14

Zjavenie 20:14

Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. Toto je druhá sm­rť, oh­nivé jazero.


Verš v kontexte

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom. Aj sm­rť a pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skut­kov. 14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. Toto je druhá sm­rť, oh­nivé jazero. 15 A ak sa našiel nie­kto, kto nebol za­písaný v knihe života, bol hodený do oh­nivého jazera.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

14 A sm­rť a pek­lo boly uvr­hnuté do toho oh­nivého jazera. Toto oh­nivé jazero je tá druhá sm­rť.

Evanjelický

14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. To je druhá sm­rť, oh­nivé jazero.

Ekumenický

14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. Toto je druhá sm­rť, oh­nivé jazero.

Bible21

14 Smrt i Záhrobí byly uvrže­ny do oh­nivého je­ze­ra – to je ta druhá smrt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček