EkumenickýZjavenie2,10

Zjavenie 2:10

Neboj sa toho, čo máš vy­tr­pieť! Hľa, diabol nie­ktorých z vás uvrh­ne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťd­ní. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života!


Verš v kontexte

9 Po­znám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; po­znám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana. 10 Neboj sa toho, čo máš vy­tr­pieť! Hľa, diabol nie­ktorých z vás uvrh­ne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťd­ní. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života! 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života.

Evanjelický

10 Neboj sa toho, čo máš tr­pieť! Aj­hľa, diabol hod­lá nie­ktorých z vás vrh­núť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života!

Ekumenický

10 Neboj sa toho, čo máš vy­tr­pieť! Hľa, diabol nie­ktorých z vás uvrh­ne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťd­ní. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života!

Bible21

10 Nic se ne­boj to­ho, co máš vy­trpět. Hle, ďábel uvrh­ne něk­teré z vás do vězení, abys­te byli vy­zkoušeni, a bu­dete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti ko­ru­nu živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček