Ekumenický4. Mojžišova3,8

4. Mojžišova 3:8

Numeri

Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.


Verš v kontexte

7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 8 Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A budú strážiť všet­ko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Iz­raelových, aby konali službu príbyt­ku.

Evanjelický

8 Budú mať na staros­ti všet­ko za­riadenie svätos­tán­ku a službu pre Iz­rael­cov, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku.

Ekumenický

8 Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.

Bible21

8 Bu­dou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a služ­bou při Příbytku bu­dou plnit po­vinnost synů Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček