EkumenickýMalachiáš3,12

Malachiáš 3:12

Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

11 Kvôli vám za­bránim škod­com, aby vám ne­skazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hos­podin zá­stupov. 12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov. 13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe?

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

12 Všech­ny náro­dy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nád­herná, praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček