EkumenickýLukáš22,52

Lukáš 22:52

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lot­ra ste vy­šli na mňa s mečmi a kyj­mi.


Verš v kontexte

51 Ale Ježiš po­vedal: Pre­staňte! Po­tom sa dot­kol jeho ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lot­ra ste vy­šli na mňa s mečmi a kyj­mi. 53 Den­ne som bol s vami v chráme a ne­vz­tiah­li ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

52 A Ježiš po­vedal naj­vyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho: Jako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami.

Evanjelický

52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lot­ra vy­šli ste s mečmi a kyj­mi,

Ekumenický

52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lot­ra ste vy­šli na mňa s mečmi a kyj­mi.

Bible21

52 Teh­dy Ježíš ře­kl vrch­ním kněžím, ve­li­te­lům stráže a starším, kteří na něj přiš­li: „Jsem snad zloči­nec, že jste se na mě vy­pravi­li s meči a ho­le­mi?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček