EkumenickýLukáš22,53

Lukáš 22:53

Evanjelium podľa Lukáša

Den­ne som bol s vami v chráme a ne­vz­tiah­li ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.


Verš v kontexte

52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lot­ra ste vy­šli na mňa s mečmi a kyj­mi. 53 Den­ne som bol s vami v chráme a ne­vz­tiah­li ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. 54 Po­tom ho chytili a vo­vied­li do veľkňazov­ho domu. Peter ho zďaleka na­sledoval.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

53 Keď som deň po dni býval s vami v chráme, ne­vz­tiah­li ste na mňa rúk; ale toto je tá vaša hodina a moc tem­nos­ti.

Evanjelický

53 a keď som každý deň býval s vami v chráme, ne­položili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.

Ekumenický

53 Den­ne som bol s vami v chráme a ne­vz­tiah­li ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.

Bible21

53 Denně jsem s vá­mi býval v chrá­mu, a ani jste se mě ne­do­tkli. Ale toto je vaše chvíle – vláda temnoty.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček