RoháčekLukáš22,52

Lukáš 22:52

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš po­vedal naj­vyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho: Jako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami.


Verš v kontexte

51 A Ježiš od­povedal a riekol: Nechaj­te dotiaľ! A dot­knúc sa jeho ucha uzdravil ho. 52 A Ježiš po­vedal naj­vyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho: Jako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami. 53 Keď som deň po dni býval s vami v chráme, ne­vz­tiah­li ste na mňa rúk; ale toto je tá vaša hodina a moc tem­nos­ti.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

52 A Ježiš po­vedal naj­vyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho: Jako na lot­ra ste vy­šli s mečami a kyjami.

Evanjelický

52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lot­ra vy­šli ste s mečmi a kyj­mi,

Ekumenický

52 Vtedy po­vedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lot­ra ste vy­šli na mňa s mečmi a kyj­mi.

Bible21

52 Teh­dy Ježíš ře­kl vrch­ním kněžím, ve­li­te­lům stráže a starším, kteří na něj přiš­li: „Jsem snad zloči­nec, že jste se na mě vy­pravi­li s meči a ho­le­mi?