EkumenickýLukáš15,15

Lukáš 15:15

Evanjelium podľa Lukáša

Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine.


Verš v kontexte

14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine. 16 A túžil na­sýtiť sa as­poň struk­mi, čo žrali svine, ale ani tie mu ni­kto nedal.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine.

Evanjelický

15 Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť.

Ekumenický

15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine.

Bible21

15 Pozdě­ji se uchy­til u jedno­ho obča­na té země a ten ho po­slal na pole pást pra­sa­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček