EkumenickýIzaiáš1,15

Izaiáš 1:15

Aj keď vy­striete dlane, od­vrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa mod­liť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú pl­né kr­vi.


Verš v kontexte

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie. 15 Aj keď vy­striete dlane, od­vrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa mod­liť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú pl­né kr­vi. 16 Ob­myte sa, očis­tite sa, od­stráňte mi spred očí vaše zlé skut­ky; pre­staňte robiť zlo,

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to keď rozp­res­tierate svoje ruky, za­krývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte mod­lit­bu, nečujem; vaše ruky sú pl­né kr­vi.

Evanjelický

15 Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny.

Ekumenický

15 Aj keď vy­striete dlane, od­vrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa mod­liť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú pl­né kr­vi.

Bible21

15 Pro­to když ke mně vzpíná­te ruce, zakrývám si oči před vámi; když své mod­lit­by hromadíte, neslyším. Ruce má­te ce­lé od krve –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček