EvanjelickýIzaiáš1,15

Izaiáš 1:15

Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny.


Verš v kontexte

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15 Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny. 16 Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť,

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to keď rozp­res­tierate svoje ruky, za­krývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte mod­lit­bu, nečujem; vaše ruky sú pl­né kr­vi.

Evanjelický

15 Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny.

Ekumenický

15 Aj keď vy­striete dlane, od­vrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa mod­liť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú pl­né kr­vi.

Bible21

15 Pro­to když ke mně vzpíná­te ruce, zakrývám si oči před vámi; když své mod­lit­by hromadíte, neslyším. Ruce má­te ce­lé od krve –