Ekumenický5. Mojžišova22,25

5. Mojžišova 22:25

Deuteronomium

Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil.


Verš v kontexte

24 obi­dvoch vy­veďte k bráne mes­ta a ukameňuj­te; devu pre­to, že ne­volala v meste o pomoc a muža pre­to, že zne­uc­til snúbenicu svoj­ho blížneho. Tak od­strániš zlo spomedzi seba. 25 Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil. 26 Deve ne­urob nič. Ona sa nedopus­tila hriechu, pre ktorý by mala byť po­tres­taná sm­rťou. V tomto prípade je to tak, ako keď nie­kto pre­pad­ne svoj­ho blížneho a za­vraždí ho.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám.

Evanjelický

25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal.

Ekumenický

25 Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil.

Bible21

25 Když někdo po­tká za­snou­benou dívku venku na po­li, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček