Ekumenický5. Mojžišova14,21

5. Mojžišova 14:21

Deuteronomium

Nejedz­te nijakú zdoch­linu. Môžeš ju dať cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzin­covi. Ty si však svätý ľud, ktorý pat­rí Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho mat­ky.


Verš v kontexte

20 Všet­ky čis­té vtáky smiete jesť. 21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu. Môžeš ju dať cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzin­covi. Ty si však svätý ľud, ktorý pat­rí Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho mat­ky. 22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.

späť na 5. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

21 Nebudete jesť nijakej zdoch­liny; po­hos­tínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozem­covi; lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi.

Evanjelický

21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu! Cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť alebo ju predá cudzozem­covi, lebo ty si pre Hos­podina, svoj­ho Boha, svätým ľudom. Ne­var kozľa v mlieku jeho mat­ky!

Ekumenický

21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu. Môžeš ju dať cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzin­covi. Ty si však svätý ľud, ktorý pat­rí Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho mat­ky.

Bible21

21 Ne­smí­te jíst žádnou zdech­li­nu. Dej ji přis­těhoval­ci, který ži­je ve tvých branách, ať ji sní, nebo ji pro­dej cizin­ci. Jsi pře­ce svatý lid Hos­po­di­na, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček