Ekumenický5. Mojžišova10,18

5. Mojžišova 10:18

Deuteronomium

ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev.


Verš v kontexte

17 Veď Hos­podin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, moc­ný a hroz­ný, ktorý neberie ohľad na osobu a ne­prijíma ú­platok, 18 ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev. 19 Pre­to miluj­te aj cudzin­ca, lebo aj vy ste boli cudzin­cami v Egypte.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.

Evanjelický

18 pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev.

Ekumenický

18 ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev.

Bible21

18 Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček