Ekumenický2. Kronická10,2

2. Kronická 10:2

Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.


Verš v kontexte

1 Rechabeám sa odo­bral do Síchemu, lebo tam prišiel celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Po­slali poň a po­zvali ho. Járobeám i celý Iz­rael sa do­stavili a vy­slovili Rechabeámovi požiadav­ku:

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa na­vrátil Jeroboám z Egyp­ta.

Evanjelický

2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egyp­te, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egyp­ta.

Ekumenický

2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.

Bible21

2 Je­ro­boám, syn Ne­batův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalo­mou­nem. Vrá­til se tedy z Egyp­ta,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček