Ekumenický1. Petrov1,3

1. Petrov 1:3

Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej,


Verš v kontexte

2 ktorých Boh Otec vo­pred po­znal a Duchom po­svätil, aby sa po­slušne odo­vzdali Ježišovi Kris­tovi a boli po­kropení jeho kr­vou: Milosť a po­koj v hojnej miere! 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej, 4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás zo svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych znovuz­rodil pre živú nádej:

Ekumenický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej,

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček