Bible211. Petr1,3

1. Petr 1:3

Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji,


Verš v kontexte

2 vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji, 4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi,

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho mnohého milo­sr­den­stva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás zo svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych znovuz­rodil pre živú nádej:

Ekumenický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej,

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji,

Bible211. Petr1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček