Ekumenický1. Korintským6,2

1. Korintským 6:2

Veď či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schop­ní roz­súdiť maličkos­ti?


Verš v kontexte

1 Ak má nie­kto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými? 2 Veď či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schop­ní roz­súdiť maličkos­ti? 3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Alebo či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A jest­li vy máte súdiť svet, či ste nehod­ni roz­súdiť veci, k­toré sú najmenšie?

Evanjelický

2 A či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hod­ní súdiť malicher­nos­ti?

Ekumenický

2 Veď či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schop­ní roz­súdiť maličkos­ti?

Bible21

2 Copak ne­ví­te, že svatí bu­dou sou­dit svět? Když má­te jednou sou­dit svět, to nejste schopní roz­sou­dit ta­kové ma­ličkosti?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček