Bible21Zjevení2,26

Zjevení 2:26

Kdo vítězí a za­chovává mé skutky až do kon­ce, tomu dám vlá­du nad náro­dy.


Verš v kontexte

25 Drž­te se ale to­ho, co má­te, dokud ne­při­jdu. 26 Kdo vítězí a za­chovává mé skutky až do kon­ce, tomu dám vlá­du nad náro­dy. 27 Bude je pást že­lez­nou ho­lí a roz­bíjet je jako hliněné nádobí

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A tomu, kto víťazí a kto os­tríha až do kon­ca moje skut­ky, tomu dám moc nad po­han­mi -

Evanjelický

26 Kto zvíťazí a až do kon­ca vy­tr­vá v mojich skut­koch, tomu dám moc nad národ­mi

Ekumenický

26 Tomu, kto zvíťazí a až do kon­ca za­chová moje skut­ky, tomu dám vládu nad národ­mi,

Bible21

26 Kdo vítězí a za­chovává mé skutky až do kon­ce, tomu dám vlá­du nad náro­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček