Bible21Sofoniáš1,1

Sofoniáš 1:1

Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Sofo­niáš, syn Kuši­ho, syna Geda­liášova, syna Ama­ri­ášova, syna Eze­chiášova, za vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Sofo­niáš, syn Kuši­ho, syna Geda­liášova, syna Ama­ri­ášova, syna Eze­chiášova, za vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova. 2 „S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din. 3 Smetu lidi i dobytek, smetu ne­bes­ké ptáky i mořské ryby – všech­na po­horšení spo­lu s ničemy! Vyhladím z po­vrchu země samo lidstvo, praví Hos­po­din.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliáša, syna Amariáša, syna Ezechiášov­ho, za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa.

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Sofoniášovi, synovi Kúšího, syna Gedal­jov­ho, syna Amar­jov­ho, syna Chiz­kijov­ho, za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Ámónov­ho.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedal­ju, syna Amar­ju, syna Chiz­kiju, za dní jud­ského kráľa Joziáša, syna Amóna.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Sofo­niáš, syn Kuši­ho, syna Geda­liášova, syna Ama­ri­ášova, syna Eze­chiášova, za vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček