EkumenickýSofoniáš1,1

Sofoniáš 1:1

Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedal­ju, syna Amar­ju, syna Chiz­kiju, za dní jud­ského kráľa Joziáša, syna Amóna.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedal­ju, syna Amar­ju, syna Chiz­kiju, za dní jud­ského kráľa Joziáša, syna Amóna. 2 Dočis­ta od­stránim zo zem­ského po­vr­chu všet­ko — znie výrok Hos­podina. 3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, po­horšenie s bezbožnými. Vy­hladím aj človeka na zemi — znie výrok Hos­podina.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliáša, syna Amariáša, syna Ezechiášov­ho, za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa.

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Sofoniášovi, synovi Kúšího, syna Gedal­jov­ho, syna Amar­jov­ho, syna Chiz­kijov­ho, za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Ámónov­ho.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedal­ju, syna Amar­ju, syna Chiz­kiju, za dní jud­ského kráľa Joziáša, syna Amóna.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Sofo­niáš, syn Kuši­ho, syna Geda­liášova, syna Ama­ri­ášova, syna Eze­chiášova, za vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček