Bible21Joel1,13

Joel 1:13

Ob­leč­te se pyt­lem, kněží, truchlete! Sluhové ol­táře, kvílejte! Pojďte, no­cuj­te v pytlovině, kdo mé­mu Bohu sloužíte! Domu vaše­ho Boha je upřena­moučná oběť i ú­lit­ba.


Verš v kontexte

12 Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i pal­my s jabloněmi, všechny stro­my v sadu uva­dly – u­va­dlo samo lid­ské ve­se­lí. 13 Ob­leč­te se pyt­lem, kněží, truchlete! Sluhové ol­táře, kvílejte! Pojďte, no­cuj­te v pytlovině, kdo mé­mu Bohu sloužíte! Domu vaše­ho Boha je upřena­moučná oběť i ú­lit­ba. 14 Vy­hlas­te půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařeši­nyi všech­ny obyva­te­le zemědo domu Hos­po­di­na, svého Boha, a po­jď­te vo­lat k Hos­po­di­nu!

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­pášte sa a nariekaj­te, kňazi! Kvíľte, svätos­lužob­níci ol­tára! Voj­dite, nocuj­te v smútočnom vreci, svätos­lužob­níci môj­ho Boha! Pre­tože bude odňatý obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu vášho Boha.

Evanjelický

13 Opášte sa a nariekaj­te, kňazi; kvíľte vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár! Vstúp­te a ponocuj­te v smútočnej vrecovine, vy, sluhovia môj­ho Boha! Lebo domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeť.

Ekumenický

13 Kňazi, opášte sa a nariekaj­te! Vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár, kvíľte! Vstúp­te a nocuj­te v smútočnej vrecovine, služob­níci môj­ho Boha! Veď domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeta.

Bible21

13 Ob­leč­te se pyt­lem, kněží, truchlete! Sluhové ol­táře, kvílejte! Pojďte, no­cuj­te v pytlovině, kdo mé­mu Bohu sloužíte! Domu vaše­ho Boha je upřena­moučná oběť i ú­lit­ba.

Bible21Joel1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček