Bible211. Královská1,38

1. Královská 1:38

Kněz Sádok, pro­rok Nátan a Benajáš, syn Jo­ja­dův, se tedy vy­da­li s gardou Kréťanů a Pléťanů na ces­tu. Šalo­mou­na po­sa­di­li na mulu krále Davi­da a od­ve­dli ho ke Gícho­nu.


Verš v kontexte

37 Jako býval Hos­po­din s mým králov­ským pánem, tak ať je i s Šalo­mou­nem. Ať jeho trůn zve­le­bí ještě více než trůn mého pá­na, krále Davida!“ 38 Kněz Sádok, pro­rok Nátan a Benajáš, syn Jo­ja­dův, se tedy vy­da­li s gardou Kréťanů a Pléťanů na ces­tu. Šalo­mou­na po­sa­di­li na mulu krále Davi­da a od­ve­dli ho ke Gícho­nu. 39 Kněz Sádok vzal z Hos­po­di­nova stánku roh s ole­jem a po­mazal Šalo­mou­na. Pak za­trou­bi­li na be­raní roh a všich­ni přítomní zvo­la­li: „Ať ži­je král Šalomoun!“

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon.

Evanjelický

38 Kňaz Cádók, prorok Nátan, Benája, syn Jójádov, Keretej­ci a Peletej­ci od­išli, po­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gíchónu.

Ekumenický

38 Kňaz Cádok, prorok Nátan, Jehójadov syn Benája, Kereťania a Peleťania zišli dolu, vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gichónu.

Bible21

38 Kněz Sádok, pro­rok Nátan a Benajáš, syn Jo­ja­dův, se tedy vy­da­li s gardou Kréťanů a Pléťanů na ces­tu. Šalo­mou­na po­sa­di­li na mulu krále Davi­da a od­ve­dli ho ke Gícho­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček