Evanjelický2. Jánov1,12

2. Jánov 1:12

Mnoho by som vám mal písať, ale nech­cel som to (urobiť) na papieri a čer­nid­lom, no dúfam, že prídem k vám a po­hovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola ú­pl­ná.


Verš v kontexte

11 lebo kto ho po­zdravuje, podieľa sa na jeho zlých skut­koch. 12 Mnoho by som vám mal písať, ale nech­cel som to (urobiť) na papieri a čer­nid­lom, no dúfam, že prídem k vám a po­hovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola ú­pl­ná. 13 Po­zdravujú ťa deti tvojej vy­volenej ses­try. [Amen.]

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Hoci vám mám mnoho čo písať, nech­cel som papierom a čer­nid­lom, ale sa nadejem, že prij­dem k vám a budem hovoriť ús­ta k ús­tam, aby bola naša radosť na­pl­nená.

Evanjelický

12 Mnoho by som vám mal písať, ale nech­cel som to (urobiť) na papieri a čer­nid­lom, no dúfam, že prídem k vám a po­hovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola ú­pl­ná.

Ekumenický

12 Mnoho by som vám mal písať, no nech­cel som to zveriť papieru a at­ramen­tu, dúfam však, že sa do­stanem k vám a poroz­právame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola ú­pl­ná.

Bible21

12 Na­psal bych vám ještě mno­hem více, ale ne­chci to svěřit papí­ru a inkoustu. Mám to­tiž na­dě­ji, že se k vám do­stanu a pro­mluvím s vá­mi tváří v tvář, aby naše ra­dost byla doko­nalá.