EkumenickýNehemiáš2,15

Nehemiáš 2:15

Pre­to som pešo v noci vy­stupoval údolím a skúmal som hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel som Údol­nou bránou a tak som sa vrátil späť.


Verš v kontexte

14 Prešiel som k Pramennej bráne a ku Kráľov­skému ryb­níku. Zviera však so mnou ne­malo kadiaľ prej­sť. 15 Pre­to som pešo v noci vy­stupoval údolím a skúmal som hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel som Údol­nou bránou a tak som sa vrátil späť. 16 Predáci však ne­vedeli, kam som šiel, ani čo robím. Ani Židom ani kňazom, ani šľach­ticom, ani predákom, ani os­tat­ným robot­níkom som do­vtedy nič ne­oz­námil.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak som išiel hore dolinou potoka vnoci a ob­hliadal som múr. Po­tom som sa vrátil a vošiel som bránou Údolia a tak som sa na­vrátil.

Evanjelický

15 Pre­to som pešo vy­stupoval údolím za noci a skúmal hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel Údol­nou bránou; tak som sa vrátil.

Ekumenický

15 Pre­to som pešo v noci vy­stupoval údolím a skúmal som hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel som Údol­nou bránou a tak som sa vrátil späť.

Bible21

15 Pokračoval jsem tedy vzhů­ru do noci podél po­toka a pro­hlížel hrad­by. Pak jsem se ob­rá­til zpět, pro­šel Údolní bránou a vrá­til se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček