EkumenickýLukáš1,47

Lukáš 1:47

Evanjelium podľa Lukáša

a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,


Verš v kontexte

46 Vtedy Mária pre­hovorila: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služob­nice. Hľa, od­teraz ma budú blaho­slaviť všet­ky po­kolenia,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom

Evanjelický

47 a môj duch sa roz­veselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi,

Ekumenický

47 a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,

Bible21

47 a můj duch jásá v Bo­hu, mém Spa­si­te­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček