EkumenickýJób22,25

Jób 22:25

Vtedy bude Všemohúci tvojím zlatom a tvojím vy­beraným strieb­rom.


Verš v kontexte

24 a za­hoď zlato do prachu, zlato z Ofíru po­kladaj za š­trk! 25 Vtedy bude Všemohúci tvojím zlatom a tvojím vy­beraným strieb­rom. 26 Po­tom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a po­z­dvih­neš tvár k Bohu.

späť na Jób, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 A tak bude Všemohúci tvojím zlatom i strieb­rom najk­rás­nejšieho lesku tebe.

Evanjelický

25 Všemohúci bude tvojím zlatom i tvojím jagavým strieb­rom.

Ekumenický

25 Vtedy bude Všemohúci tvojím zlatom a tvojím vy­beraným strieb­rom.

Bible21

25 Pak bude Vše­mo­hou­cí zla­tem tvým, hromadou stříb­ra bude ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček