Ekumenický2. Samuelova23,39

2. Samuelova 23:39

Chetita Uriáš. Spolu trid­saťsedem.


Verš v kontexte

37 Amónčan Celek, Na­ch­raj z Beerótu, zbroj­noš Cerújin­ho syna Jóaba, 38 Íra Jit­rij­ský, Gáreb Jit­rij­ský, 39 Chetita Uriáš. Spolu trid­saťsedem.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

39 Uriáš Hetej­ský. Všet­kých bolo tridsaťsedem.

Evanjelický

39 Uríáš Chetej­ský. Spolu ich bolo trid­saťsedem.

Ekumenický

39 Chetita Uriáš. Spolu trid­saťsedem.

Bible21

39 a Uri­áš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček