Bible211. Královská1,21

1. Královská 1:21

Ji­nak, až můj králov­ský pán uleh­ne ke svým ot­cům, já i můj syn Šalo­moun do­padne­me jako zločinci.“


Verš v kontexte

20 Oči ce­lého Iz­rae­le teď vzhlíží k to­bě, můj pane a krá­li, abys jim ozná­mil, kdo usedne na králov­ský trůn po mém pánovi. 21 Ji­nak, až můj králov­ský pán uleh­ne ke svým ot­cům, já i můj syn Šalo­moun do­padne­me jako zločinci.“ 22 Ještě hovoři­la s králem, když vtom přišel pro­rok Nátan.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo ináče stane sa, keď raz bude ležať môj pán kráľ so svojimi ot­cami, že ja i môj syn Šalamún budeme hriešnikmi

Evanjelický

21 Ak teraz môj pán a kráľ usne so svojimi ot­cami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici.

Ekumenický

21 V prípade, že by sa môj pán a kráľ odo­bral k svojim ot­com, mňa a môj­ho syna Šalamúna budú po­kladať za hriešnikov.

Bible21

21 Ji­nak, až můj králov­ský pán uleh­ne ke svým ot­cům, já i můj syn Šalo­moun do­padne­me jako zločinci.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček