Evanjelický1. Kráľov1,21

1. Kráľov 1:21

Ak teraz môj pán a kráľ usne so svojimi ot­cami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici.


Verš v kontexte

20 No oči celého Iz­raela sa ob­racajú k tebe, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne na trón môj­ho pána, kráľa po ňom. 21 Ak teraz môj pán a kráľ usne so svojimi ot­cami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici. 22 Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo ináče stane sa, keď raz bude ležať môj pán kráľ so svojimi ot­cami, že ja i môj syn Šalamún budeme hriešnikmi

Evanjelický

21 Ak teraz môj pán a kráľ usne so svojimi ot­cami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici.

Ekumenický

21 V prípade, že by sa môj pán a kráľ odo­bral k svojim ot­com, mňa a môj­ho syna Šalamúna budú po­kladať za hriešnikov.

Bible21

21 Ji­nak, až můj králov­ský pán uleh­ne ke svým ot­cům, já i můj syn Šalo­moun do­padne­me jako zločinci.“