Bible211. Královská1,2

1. Královská 1:2

Jeho dvořané mu navrh­li: „Když dovo­líš, ne­chá­me pro pana krále vy­hledat něja­kou mla­dou pannu, aby byla krá­li k službám a pečova­la o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál.“


Verš v kontexte

1 Král David byl už stařec v pokroči­lém věku. Ne­mohl se za­hřát, ani když ho přikrýva­li pláš­ti. 2 Jeho dvořané mu navrh­li: „Když dovo­líš, ne­chá­me pro pana krále vy­hledat něja­kou mla­dou pannu, aby byla krá­li k službám a pečova­la o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál.“ 3 A tak po všech iz­rael­ských končinách hleda­li nejkrásnější dívku, až nalez­li Šu­ne­mi­tku Abišag, a přive­dli ji ke krá­li.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to mu po­vedali jeho služob­níci: Nech po­hľadajú môj­mu pánu kráľovi devu pan­nu, ktorá by stála pred kráľom a opat­rovala ho, a bude ležať v tvojom lone, a tak bude môj­mu pánu kráľovi tep­lo.

Evanjelický

2 Jeho služob­níci mu teda po­vedali: Nech vy­hľadajú môj­mu pánovi, kráľovi panen­ské dievča, ktoré by ob­sluhovalo kráľa, bolo mu opat­rov­níčkou a líhalo v jeho lone; tak sa môj pán, kráľ za­hreje.

Ekumenický

2 Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial.

Bible21

2 Jeho dvořané mu navrh­li: „Když dovo­líš, ne­chá­me pro pana krále vy­hledat něja­kou mla­dou pannu, aby byla krá­li k službám a pečova­la o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček