Ekumenický1. Kráľov1,2

1. Kráľov 1:2

Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial.


Verš v kontexte

1 Keď bol kráľ Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho pri­krýv­ky, ale nezah­rial sa. 2 Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial. 3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to mu po­vedali jeho služob­níci: Nech po­hľadajú môj­mu pánu kráľovi devu pan­nu, ktorá by stála pred kráľom a opat­rovala ho, a bude ležať v tvojom lone, a tak bude môj­mu pánu kráľovi tep­lo.

Evanjelický

2 Jeho služob­níci mu teda po­vedali: Nech vy­hľadajú môj­mu pánovi, kráľovi panen­ské dievča, ktoré by ob­sluhovalo kráľa, bolo mu opat­rov­níčkou a líhalo v jeho lone; tak sa môj pán, kráľ za­hreje.

Ekumenický

2 Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial.

Bible21

2 Jeho dvořané mu navrh­li: „Když dovo­líš, ne­chá­me pro pana krále vy­hledat něja­kou mla­dou pannu, aby byla krá­li k službám a pečova­la o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček