RoháčekMarek1,19

Marek 1:19

Evanjelium podľa Mareka

A keď pošiel od­tiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, na­právať siete.


Verš v kontexte

18 A hneď opus­tili svoje siete a išli za ním. 19 A keď pošiel od­tiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, na­právať siete. 20 A hneď ich po­volal. A oni opustiac svoj­ho otca Zebedea na lodi s nájom­ník­mi od­išli za ním.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď pošiel od­tiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, na­právať siete.

Evanjelický

19 Keď po­odišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebede­ov­ho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete.

Ekumenický

19 Keď od­išiel trochu ďalej, videl Zebedejov­ho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete.

Bible21

19 Po­o­dešel dál a uvi­děl Ja­ku­ba Zeb­e­de­ova a jeho bra­t­ra Ja­na, jak na lodi spravují sítě.

RoháčekMarek1,19