Roháček5. Mojžišova1,37

5. Mojžišova 1:37

Deuteronomium

Ešte i na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty ta ne­voj­deš!


Verš v kontexte

36 krome Kálefa, syna Jefun­neho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pre­tože cele na­sledoval Hos­podina. 37 Ešte i na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty ta ne­voj­deš! 38 Jozua, syn Núnov, ktorý stojí pred tebou, ten ta voj­de; jeho po­sil­ni, lebo on ju roz­delí Iz­raelovi do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 Ešte i na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty ta ne­voj­deš!

Evanjelický

37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš!

Ekumenický

37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty.

Bible21

37 Kvů­li vám se Hos­po­din rozzlo­bil i na mne. Ře­kl: „Ani ty tam ne­ve­jdeš!