EvanjelickýSkutky15,15

Skutky 15:15

Skutky apoštolov

A s tým sú­hlasia aj proroc­ké reči, ako je na­písané:


Verš v kontexte

14 Šimon roz­povedal, ako sa Boh od počiat­ku staral, aby si zís­kal spomedzi po­hanov ľud pre svoje meno. 15 A s tým sú­hlasia aj proroc­ké reči, ako je na­písané: 16 Po­tom sa vrátim a znovu vy­budujem roz­pad­nutý stánok Dávidov; jeho zrúcaniny znovu vy­budujem a vy­z­dvih­nem ho,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané:

Evanjelický

15 A s tým sú­hlasia aj proroc­ké reči, ako je na­písané:

Ekumenický

15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané:

Bible21

15 S tím se plně sho­dují slova pro­roků, ne­boť je psáno: