Evanjelický2. Mojžišova30,26

2. Mojžišova 30:26

Exodus

Ním po­maž svätos­tánok a truh­lu svedec­tva,


Verš v kontexte

25 Z toho pri­prav olej na po­svät­né po­mazanie, miešanú masť, ako robia olej­kári; to bude po­svät­ný olej na po­mazanie. 26 Ním po­maž svätos­tánok a truh­lu svedec­tva, 27 stôl i všet­ko jeho náčinie, i sviet­nik a jeho náčinie, i kadid­lový ol­tár,

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­mažeš ním stán shromaždenia a truh­lu svedoc­tva,

Evanjelický

26 Ním po­maž svätos­tánok a truh­lu svedec­tva,

Ekumenický

26 Po­mažeš ním stan stretávania a ar­chu svedec­tva,

Bible21

26 Po­mažeš jím Stan setkávání i Tru­hlu svě­de­ctví,