Evanjelický5. Mojžišova18,5

5. Mojžišova 18:5

Deuteronomium

Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby stál v službe mena Hos­podinov­ho, on i jeho synovia po všet­ky dni.


Verš v kontexte

4 Daj mu pr­votinu svoj­ho obilia, i muštu a oleja, i pr­votinu toho, čo na­striháš zo svojich oviec! 5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby stál v službe mena Hos­podinov­ho, on i jeho synovia po všet­ky dni. 6 A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin,

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, zo všet­kých tvojich po­kolení, aby stál svätos­lúžiť v mene Hos­podinovom, on i jeho synovia po všet­ky dni.

Evanjelický

5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby stál v službe mena Hos­podinov­ho, on i jeho synovia po všet­ky dni.

Ekumenický

5 Jeho si totiž vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby bol on i jeho synovia po všet­ky dni v službe v mene Hos­podina.

Bible21

5 Jeho si to­tiž Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lil ze všech tvých kmenů, aby po všech­ny dny stál se svý­mi syny ve službě v Hos­po­di­nově jménu.