EkumenickýSkutky28,11

Skutky 28:11

Skutky apoštolov

Po troch mesiacoch sme sa od­plavili na jed­nej alexan­drij­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove. Loď mala v znaku Blížen­cov.


Verš v kontexte

10 Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali. 11 Po troch mesiacoch sme sa od­plavili na jed­nej alexan­drij­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove. Loď mala v znaku Blížen­cov. 12 V Syrakúzach, kde sme pri­stáli, sme strávili tri dni,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 A po troch mesiacoch sme sa od­plavili na alexan­drín­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove a mala za od­znak Di­os­kúrov.

Evanjelický

11 Po troch mesiacoch plavili sme sa zase na alexan­drij­skej lodi, ktorá zimovala tam na os­trove a mala značku Blížen­cov.

Ekumenický

11 Po troch mesiacoch sme sa od­plavili na jed­nej alexan­drij­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove. Loď mala v znaku Blížen­cov.

Bible21

11 Po třech měsících jsme od­tud vy­plu­li na ale­xan­drij­ské lodi se zna­kem Blížen­ců, která na tom os­t­rově zůsta­la přes zi­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček