EkumenickýPlač1,10

Plač 1:10

Utláčateľ vy­strel svoju ruku na všet­ko, čo mu bolo vzác­ne. Veď videl po­hanov, ako vošli do jeho svätyne, hoci ty si pri­kázal, že ne­smú voj­sť do tvoj­ho zhromaždenia. (kaf)


Verš v kontexte

9 Poškvr­na lip­ne na ob­rube jeho rúcha, ne­pamätal na svoj koniec. Na­podiv klesol. Niet toho, kto by ho po­tešil. Po­zri, Hos­podin, na moju biedu, lebo ne­priateľ sa vy­vyšuje. (jod) 10 Utláčateľ vy­strel svoju ruku na všet­ko, čo mu bolo vzác­ne. Veď videl po­hanov, ako vošli do jeho svätyne, hoci ty si pri­kázal, že ne­smú voj­sť do tvoj­ho zhromaždenia. (kaf) 11 Všetok jeho ľud stená, hľadá chlieb, všet­ky cen­nos­ti ponúka za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podin, všim­ni si, že som znevážený. (lámed)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Jod. Protiv­ník siahol svojou rukou na všet­ky jej vzác­ne veci, lebo sa musí dívať, ako pohania vchádzajú do jej svätyne, o ktorých si bol pri­kázal, aby ti ne­vošli do shromaždenia.

Evanjelický

10 Ne­priateľ vy­strel ruku na všet­ko, čo mal vzác­ne, i musel vidieť po­hanov, ako vstúpili do svätyne, hoc si im za­kázal: Ne­smú voj­sť do zhromaždenia!

Ekumenický

10 Utláčateľ vy­strel svoju ruku na všet­ko, čo mu bolo vzác­ne. Veď videl po­hanov, ako vošli do jeho svätyne, hoci ty si pri­kázal, že ne­smú voj­sť do tvoj­ho zhromaždenia. (kaf)

Bible21

10 Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček