Bible21Pláč1,10

Pláč 1:10

Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“


Verš v kontexte

9 Na jejích sukních špí­na ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její páda nikde žádná útěcha. Pohleď, Hos­po­di­ne, na mé trápení – ne­pří­tel zvítězil! 10 Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“ 11 Vše­chen její lid sténáa že­brá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. Pohleď, Hos­po­di­ne, jen se podívej, v jaké jsem hroz­né po­tupě!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Jod. Protiv­ník siahol svojou rukou na všet­ky jej vzác­ne veci, lebo sa musí dívať, ako pohania vchádzajú do jej svätyne, o ktorých si bol pri­kázal, aby ti ne­vošli do shromaždenia.

Evanjelický

10 Ne­priateľ vy­strel ruku na všet­ko, čo mal vzác­ne, i musel vidieť po­hanov, ako vstúpili do svätyne, hoc si im za­kázal: Ne­smú voj­sť do zhromaždenia!

Ekumenický

10 Utláčateľ vy­strel svoju ruku na všet­ko, čo mu bolo vzác­ne. Veď videl po­hanov, ako vošli do jeho svätyne, hoci ty si pri­kázal, že ne­smú voj­sť do tvoj­ho zhromaždenia. (kaf)

Bible21

10 Na vše, co jí bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její sva­tyněvtrh­li po­hané – ­ti, o kterých jsi nařídil: „Do tvého shro­máždění nesmějí!“

Bible21Pláč1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček